KCUA LIVE – KCUA CUP

knock-out
stage

Final KO-Results

TBD

1. Breitizone 🇨🇭
2. KCUA Jungfrauen 🇨🇭
3. Rojatschi 🇨🇭
4. Ne Kubb Saté 🇧🇪

 

1/3-Finals: Rank 5 – 7

🇨🇭  Tigers Wood
🇨🇭  LAGER
🇨🇭  Horstcrew

 

1/6-Finals: Rank 8 – 12

🇧🇪   Pirates of the kubbibian
🇩🇪   Tannezäpfle & Co.KG
🇧🇪   Dissers
🇨🇭   Een Handvol Trä
🇨🇭   Unterholz

 

1/10-Finals: Rank 13 – 20

🇨🇭   Ed Waldstrøm
🇨🇿   KNS Našrot
🇨🇭   Kubbaner II
🇧🇪   Kubb them all
🇧🇪   Beast
🇧🇪   Skubb onder A gat
🇨🇭   Beeyond
🇨🇭   Öpfelbaum I

Nichts verpassen? Folgt uns diggys:

Fragen oder inputs?

Wir freuen uns von dir zu hören: